Figuren tuore kehitys- ja myyntijohtaja Otso Jukarainen haastaa finanssialan toimijoita etsimään yhteistyömahdollisuuksia kilpailuun keskittymisen sijaan.


Monimutkaistuneessa maailmassa yritykset ja niiden edustajat kohtaavat eri sidosryhmiään vaihtelevissa rooleissa. Toisinaan saatetaan olla tekemisissä yhteistyökumppaneina, toisinaan taas esimerkiksi kilpailijoina. Se vaatii uudenlaista suhtautumista muun muassa tiedon jakamiseen toimijoiden välillä.

”Vanhan maailman mallin mukainen tiedon ”pimittäminen” ei ole enää järkevää, saati tehokasta. Luottamuksellisuuteen liittyvät rajat ovat toki edelleen olemassa, mutta on paljon myös sellaista tietoa tai vaikkapa resursseja, joiden jakaminen hyödyttää molempia osapuolia”, sanoo Figuren kehitys- ja myyntijohtaja Otso Jukarainen.

Alan erityisosaajat arvokkaita

Erityisen tärkeäksi Jukarainen näkee ajattelutavan muuttamisen erittäin säännellyllä finanssialalla ja Suomen kaltaisella pienellä markkinalla.

”Viranomaisraportoinnin regulaatio tulee EU-tasolta, ja Suomessa Finanssivalvonta soveltaa sääntelyä osin paikallisesti. Uudistuva sääntely edellyttää usein raportointiprosessien kehitystä ja joskus jopa järjestelmien uudistamista. Ne ovat monimutkaisia ja investointeja vaativia prosesseja. Siksi herääkin kysymys, kannattaako kunkin yrityksen ryhtyä niihin omalla tahollaan vai voisiko niitä tehdä yhteistyössä ja keskitetysti.”

Mahdollisesti jaettaviin resursseihin Jukarainen laskee mukaan myös alan eritysosaajat, niitä kun ei voi mitenkään kasvaa joka oksalla pienellä markkina-alueellamme.

”Esimerkiksi moni pankki voi käyttää samoja järjestelmiä ja teknologioita, joten ei pitäisi olla ongelma jakaa myös osaajia. Finanssialalla toimiminen vaatii monella alueella spesifiä osaamista, ja eri osa-alueisiin erikoistuneet henkilöt ovat todella arvokkaita työntekijöitä. He saattaisivat olla myös itse kiinnostuneempia työtehtävistä, joissa asioita voi kehittää useamman organisaation näkökulmasta ja vaikutusmahdollisuuksia olisi siten jopa koko toimialan kehitykseen laajemmin.”

Haaste erityisesti pienille toimijoille

Finanssialasta tulee monelle ensimmäiseksi mieleen suuret pankit ja vakuutusyhtiöt, vaikka alalla toimii myös useita pienempiä toimijoita. Ne ovat vain omaan osaamiseensa luottaessaan haavoittuvia, sillä sääntely koskee myös niitä.

”Esimerkiksi pienempien rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten taloushallinto ja viranomaisraportointi ovat usein vähien resurssien varassa, ja siinä piilee iso riski. Jo pelkästään sääntelyn seuranta on todella aikaa vievää työtä”, Jukarainen sanoo.

Jukarainen haastaakin alan toimijoita etsimään synergioita ja keskittymään verisen kilpailun sijaan entistä avoimemmin yhteistyömahdollisuuksiin.

”Yksi Figuren arvoista on ”onnistumme yhdessä”. Laajentaisin sen mielelläni koskemaan koko alaa”, Jukarainen toteaa.