Uusi nimemme Figure on englantia ja tarkoittaa numeroa. Siitä syntyy myös verbi, to figure out, jonka merkitys on ratkaista tai ymmärtää. Suomeksi tämä voisi taipua muotoon figuroida – ja vaikka se ei virallista suomen kieltä olekaan, ajatus houkuttelee kokeilemaan, mitä figurointi voisi meidän kaltaisellemme finanssialan yritysten taloushallintoon ja viranomaisraportointiin erikoistuneelle yhtiölle tarkoittaa.

Pankkitoiminta, sijoituspalveluiden tarjoaminen tai rahastoyhtiön toiminta edellyttävät kaikki Finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa, joka asettaa monenlaisia vaatimuksia. Figurointi voisi siis olla esimerkiksi sitä, että tunnetaan hyvin finanssialan sääntely ja sen vaikutukset alalla toimivan yrityksen kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja viranomaisille toimitettavaan raportointiin.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta se tarkoittaa kirjanpitolain ja -asetuksen ohella perehtymistä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan, alan toimijoita koskevaan lainsäädäntöön ja valtiovarainministeriön asetuksiin.

Laajoista kokonaisuuksista päivittäiseen kirjanpitoon

Valvottavien taloudellista tilaa ja riskejä koskevan viranomaisraportoinnin vaatimusten syvällinen tuntemus ja jatkuvien muutosten seuranta taas on ihan omanlaistaan figurointia. Laajat sääntelykokonaisuudet konkretisoituvat yksityiskohtaisiksi raportointivaatimuksiksi ja lukuisiksi taulukoiksi, joita toimitetaan kuukausittain tai kvartaaleittain Finanssivalvontaan, Suomen Pankkiin ja rahoitusvalvontavirastolle.

Näiden toimialan erityisvaatimusten lisäksi finanssialan yritysten on tietysti järjestettävä sujuvasti jokaisen yrityksen arjessa näkyvät talousprosessit, kuten ostolaskujen käsittely ja juokseva kirjanpito.

Onnistumme yhdessä

Tiivistettynä, figurointi tarkoittaa näkökulmastamme finanssialan lukutaitoa ja läpikotaista tuntemusta. Samalla sanassa kiteytyy tapamme tehdä töitä.

Figure Taloushallinto on toiminut asiakkaidensa taloushallinnon kumppanina jo 20 vuoden ajan. Tästä eteenpäin haluamme auttaa entistä useampia finanssialan yrityksiä mainittujen kysymysten ratkaisemisessa tarjoamalla kattavan valikoiman taloushallinnon ja viranomaisraportoinnin palveluita alan yritysten tarpeisiin.

Olemme hiljattain uudistaneet strategiamme ja arvomme sekä määritelleet, että meille figurointi tarkoittaa myös sitä, että meistä jokainen ratkaisee asioita rohkeasti, uudistaa innolla ja auttaa ilolla. Näin me onnistumme yhdessä, sekä työyhteisönä että asiakkaidemme kumppanina.

Figurointi tarkoittaa lisäksi tätä nyt käynnistyvää blogia, jossa jaamme sekä kuulumisia arjestamme Figuressa, että myös käsittelemme ajankohtaisia finanssialan taloushallintoon ja viranomaisraportointiin liittyviä aiheita.

Tervetuloa mukaan figuroimaan!