Sebastian Björklund aloitti työt Figuressa ollessaan vielä opiskelija. Aluksi tuntui, että opittavaa on valtavasti, mutta eri tehtävistä saadun kokemuksen myötä hän on voinut edetä kirjanpitäjäksi lyhyessä ajassa.

Tradenomiopiskelija tilinpäätösapulaisena

Aloitin työni Figuressa tilinpäätösapulaisena opintojeni ohella. Aluksi oli vaikea hahmottaa, mitä kaikkea taloushallinnon yritys oikein tekee, vaikka olin jo alaa opiskellutkin. Tilinpäätösapulaisena toimimisen jälkeen pääsin tutustumaan ostoreskontran hoitoon. Ostoreskontra-ajat ovat auttaneet minua myöhemmin hahmottamaan kokonaisuutta paremmin kirjanpitäjänä. Työni ohella kirjoitin opinnäytetyöni ja valmistuin tradenomiksi.

Mistä mikäkin luku tulee?

Valmistumiseni jälkeen pääsin tutustumaan kirjanpidon assistentin töihin. Alkuun kaikki tuntui hieman sekavalta, kun en täysin ymmärtänyt, mistä mikäkin luku tulee ja miten kirjanpitojärjestelmämme toimii. Kiitos muiden kirjanpitäjien ohjeistusten ja perehdytyksen, aloin kuitenkin oppia kirjanpitoa nopealla tahdilla. Sen jälkeen sainkin melko nopeasti jo alkaa hoitaa minulle nimettyjen asiakkaiden kirjanpitoa, ja lopulta minut ylennettiinkin kirjanpitäjäksi.

Osaavat kollegat auttavat etenemään

Kirjanpidon tehtävissä huomasin, että aikaisemmista tehtävistäni tilinpäätösapulaisena ja ostoreskontran hoitajana oli apua kirjanpitäjänä toimimisessa. Niiden ansioista ymmärsin helpommin, mistä luvut tulevat ja keneen olla yhteydessä sellaisissa asioissa, jotka vaativat selvittelyä. Nopea eteneminen kirjanpitäjäksi tuntui alkuun melko pelottavalta, mutta onnekseni olen aina pystynyt pyytämään apua Figuren kokeneemmilta kirjanpitäjiltä ja muulta henkilöstöltä. Olen nyt toiminut muutaman vuoden itsenäisesti kirjanpitäjänä, ja vastuullani on kolme asiakasta.

Sopivasti vastuuta ja uusia haasteita

Minulla on ollut aina Figuressa hyvät etenemismahdollisuudet. Olen saanut koko ajan lisää vastuuta sopivaan tahtiin. Se onkin yksi syy, miksi olen viihtynyt jo yli neljä vuotta samassa työpaikassa. Tehtävieni vaihtelevuus on pitänyt työni mielenkiintoisena ja kehittävänä. Meillä on moni muukin pystynyt vaihtamaan työtehtäviä talon sisällä, jos siihen on ollut tarvetta ja halua.

Muutokset eivät pelota

Työurani aikana meillä on ehtinyt tapahtua monia asioita. Nimemme on vaihtunut PP-laskennasta Figureksi, omistajamme ja kirjanpitojärjestelmä ovat vaihtuneet, työmme on muuttunut osittain etätyöksi ja olemme saaneet uudet toimitilat. Muutokset voivat aiheuttaa joskus epävarmuutta, mutta itse koen, että Figuressa muutokset ovat tehostaneet työtämme ja tehneet siitä joustavampaa. Odotankin mielenkiinnolla mitä seuraavat vuodet tuovat tullessaan!

Sebastian Björklund Kirjanpitäjä