Figuressa toteutettiin jälleen tänä syksynä Siqni-henkilöstökysely, jonka avulla selvitettiin työntekijöille merkityksellisimpiä asioita ja niiden toteutumista työpaikalla. Saimme kyselystä erinomaiset tulokset ja ansaitsimme ensimmäistä kertaa Future Workplaces –sertifikaatin. Henkilöstö otti sertifikaatin ilolla vastaan sekä Espoon että Kauhajoen toimipisteillä joulukuussa henkilöstön kuukausi-infon yhteydessä.

Henkilöstötutkimukset Figuressa

Henkilöstön työhyvinvoinnilla ja motivoitumisella on erittäin tärkeä merkitys Figurelle ja näiden toteutumisen seuraamisessa henkilöstötutkimukset ovat tärkeässä roolissa. Figuressa tehdään henkilöstötutkimus kaksi kertaa vuodessa: syksyllä varsinainen henkilöstökysely ja keväällä pulssikysely, jonka avulla vertaillaan senhetkisiä tuloksia syksyn tutkimukseen. Tulosten perusteella voidaan kehittää johtamista oikeaan suuntaan ja reagoida muutoksiin.

Future Workplaces 2022 -sertifikaatti

Figure ilmoittautui syksyllä 2022 Future Workplaces –tutkimukseen osana Siqni-henkilöstökyselyä. Siqnin erikoisuutena on henkilöstön mahdollisuus määritellä itse, mitkä asiat ovat heille merkityksellisimpiä työhyvinvoinnin ja motivoitumisen kannalta ja kuinka hyvin nämä asiat toteutuvat työpaikan arjessa. Siqnin tulosraporttien avulla johto pystyy visualisoimaan henkilöstön kokemat kipukohdat sekä tyytyväisyyden kohteet. Tämä mahdollistaa sen, että organisaatio panostaa kehitystyötä sinne, missä sillä on suurin vaikuttavuus.
Future Workplaces –sertifikaatti myönnetään erinomaisten Siqni-tulosten perusteella. Figure ansaitsi sertifikaatin johtamalla oman työpaikan yrityskulttuuria poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Tämä tarkoittaa, että Figuressa on onnistuttu suurimmalta osin toteuttamaan henkilöstölle merkityksellisiä asioita työympäristössä.

Miten tästä eteenpäin?

Figurelaiset ottivat sertifikaatin ylpeinä vastaan ja palkinto toimii kannustimena hyvän työn jatkamiseksi. Syksyn 2022 Siqni-henkilöstökyselyssä Figuren henkilöstö toi esille merkityksellisempänä asiana vapauden tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Figuressa työtä tehdään nykyään vahvasti etä- ja lähityön yhdistelmänä ja keskitymmekin jatkossa hybridityömallin kehittämiseen. Figuren tavoitteena on, että hybridityömalli ylläpitää työhyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Lisäksi syksyllä perustettu Arvo- ja Viihtyvyystyöryhmä “ArVi” keskittyy edesauttamaan viihtyvyyttä työympäristössä etä- tai lähityöskentelystä riippumatta, sekä parantamaan Figuren arvojen mieleenpainuvuutta.

Figuressa onnistumme yhdessä, joten kohti Future Workplaces –sertifikaatteja tulevaisuudessakin!