Skip to main content Skip to search

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Figure Taloushallinto Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Figure Taloushallinto Oy (jäljempänä ”Figure”)

Yhteystiedot: Linnoitustie 9, 02600 ESPOO, y-tunnus: 0757282-9

Rekisterin yhteyshenkilö

Toimistopäällikkö Heidi Katajamäki, puh. +358 50 420 0863,

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Figuren asiakasrekisteri on sähköinen henkilötietorekisteri. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja Figuren oman viestinnän kohdentamiseksi. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään ensisijaisesti asiakasviestinnän (mm. uutiskirjeiden ja tiedotteiden) toimittamiseksi Figuren asiakkaille ja muille viestintää tilanneille.

Rekisteristä ja sen käytöstä vastaa Figuren hallinto. Rekisterin käsittelyyn on lisäksi oikeus Figuren johdon ja IT-tuen määrätyillä henkilöillä. Uutiskirjeen jakelun osalta rekisteriä saattaa tarkastella myös Figuren viestinnän yhteistyökumppani. Rekisteristä toimitetaan myös otteita sähköpostiosoitteistosta Campaign Monitor -työkaluun uutiskirjeiden ja muiden tiedotteiden jakelua varten.

Rekisterin tietosisältö 

Henkilön

• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• organisaatio
• organisaation osoite
• toimiala
• toimitettavat julkaisut (uutiskirjeet, tiedotteet, kutsut)

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisistä julkaisuista tilaajan tiedot välittyvät suoraan Figuren tai välillisesti viestintäkumppanin tarjoaman palvelun kautta. Rekisteriin henkilötietoja kertyy myös Figuren oman toiminnan kautta. Rekisteriin henkilötiedot päivitetään ja tallennetaan manuaalisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Figuren tai edellä mainittujen käsittelijöiden ulkopuoliseen käyttöön. Jokainen henkilö voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta löytyvästä linkistä. Lisäksi henkilö voi pyytää hänen poistamistaan rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta Figuren hallinnosta tai omalta asiakasyhteyshenkilöltä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytyksen periaatteet

Viestintä- ja markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö toimii sellaisissa työtehtävissä, joihin Figuren viestintä kohdistuu, eikä hän ole kieltäytynyt vastaanottamasta viestintää tai markkinointia. Mikäli henkilö kieltäytyy viestinnästä tai markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään Figuren sisäisessä käytössä olevassa suojatussa intranet-palvelussa, johon on pääsy ainoastaan yrityksen henkilöstöllä suljetusta tietoverkosta. Lisäksi rekisterin käsittely on teknisesti rajoitettu vain tarkoituksenmukaisille henkilöstön edustajille. Intranetiin pääsy edellyttää käyttöoikeutta Figuren verkkoon.

Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan velvoittavaa tietosuojalainsäädäntöä.