Pankkimaailma elää jatkuvassa muutostilassa, mutta yksittäisen pankin talousjohdon pitää silti voida keskittyä kirjanpidon tai sääntelyn seuraamisen sijaan kannattavuuteen ja kestävästi rakennettuun kasvuun. Siksi taloushallinnon kumppanin on pystyttävä vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin nopeasti, luotettavasti ja ennakoiden.

Nooa Säästöpankin tasehallinnasta ja kannattavuudesta vastaava johtaja Kirsi Seppänen-Virtanen pitää omassa työssään onnistumisen edellytyksenä neljän toimijan yhteispelin sujuvuutta.

– Kun pankin, pankkiryhmän eli meidän tapauksessamme Säästöpankkiryhmän, tilintarkastajan ja taloushallinnon palveluntarjoajan yhteistyö on saumatonta, voimme me pankissa keskittyä minun näkemykseni mukaan oikeisiin asioihin eli asiakkaidemme erinomaiseen palvelemiseen sekä pankin liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, Seppänen-Virtanen sanoo.

Hän näkee näiden neljän toimijan yhteistyön mielessään ympyränä, jonka keskellä on luottamus siihen, että kaikki osapuolet pelaavat samaan maaliin, osaavat asiansa ja jakavat saman arvomaailman. Tärkeä osa hedelmällistä yhteistyötä ovat myös yhteinen kehitystyö ja prosessien virtaviivaistaminen.

Ennakointi tuo mielenrauhaa

Viitisentoista vuotta Nooa Säästöpankissa työskennellyt Seppänen-Virtanen on käyttänyt yhtä kauan Figuren palveluita taloushallinnon hoitoon. Tarpeet vaihtelevat taloushallinnon peruspalvelusta viranomaisraportointiin ja monenlaisiin erityiskysymyksiin, mutta Seppänen-Virtasen mukaan Figure on pystynyt niihin aina vastaamaan.

– Saatamme kaivata asiantuntija-apua niin jonkin yksittäisen pääomamarkkinainstrumentin käsittelyyn kuin työsuhdepyörän verotukseen. Figuren asiantuntijoilta vastaus tulee aina nopeasti ja luotettavasti.

Pankkialalla tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia, ja myös alan sääntely kehittyy koko ajan. Yksin pankin talousjohdon olisi Seppänen-Virtasen mukaan hyvin vaikea hahmottaa etukäteen kaikkia sääntelymuutosten toimijoille tuomia uusia vaatimuksia. Siksi yhteistyökumppaneiden merkitys korostuu.

– Figuressa meitä palvelee laajasti osaava tiimi, joka ennakoi meidän tarpeemme ja nostaa esiin meihin vaikuttavia muutoksia hyvissä ajoin.

Seppänen-Virtaselle on tärkeää myös se, että Figure tuntee koko Säästöpankkiryhmän toiminnan ja on sitä kautta perillä juuri Nooa Säästöpankille ominaisista tarpeista.

– Saamme heiltä todella paljon tukea ja ohjausta käytännön tekemiseen, ja se vapauttaa meitä keskittymään muihin asioihin. Pankin talousjohto voi keskittyä asiakasliiketoiminnan tukemiseen ja kannattavuuden kehittämiseen turvallisin mielin.

Osa inhimillistä toimintaa ovat tietenkin myös henkilökohtaiset suhteet, joiden merkitystä Kirsi Seppänen-Virtanen ei halua väheksyä taloushallinnon kumppanistakaan puhuttaessa.

– Minusta tuntuu, että me olemme saaneet yhteyshenkilöiksemme ihan helmiä! Kaikesta välittyy muutenkin asiakastiimimme ja muiden Figuren tiimien välinen hyvä henki. Palvelu tuntuu aina henkilökohtaiselta ja roolitus on välillämme selvä, Seppänen-Virtanen iloitsee.