Figure Taloushallinto Oy tuottaa taloushallinnon ja raportoinnin palveluita finanssialan toimijoille. Visio muodostaa toiminnallemme suunnan ja arvot tukevat meitä arjen valintojen tekemisessä. Missio vastaa kuitenkin oleellisimpaan kysymykseen, eli miksi teemme sitä mitä teemme. Figure Taloushallinnon missiona on tuottaa finanssialan menestystarinoita ensiluokkaisella asiantuntijuudella. Mitä missiomme tarkoittaa käytännössä? 

  • Olemassaolomme perusta on tuottaa asiakkaillemme luotettavaa informaatiota liiketoiminnan johtamista varten. Toimittamamme tiedon perusteella asiakkaamme voivat tehdä päätöksiä ja analyysejä ohjatakseen liiketoimintaansa oikeaan suuntaan. 
  • Tehtävänämme on ylläpitää ja kehittää erinomaista finanssialan taloushallinnon osaamista. Osaamisemme turvin pystymme tuottamaan palveluita luotettavasti, toimimaan asiantuntijoina asiakkaiden projekteissa ja auttamaan asiakkaitamme taloushallinnon erityisosaamista vaativissa asioissa.  
  • Vastuullamme on huolehtia, että asiakkaillamme on käytössään kehittyneet ja sujuvat taloushallinnon prosessit. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on, että uudistukset näkyvät asiakkaillemme parantuneena kustannustehokkuutena, arjen sujuvuutena ja asiantuntijuuden parantumisena.  
  • Toimintamme perusedellytys on hyvä asiakasymmärrys. Finanssialan taloushallinto poikkeaa luonteeltaan perinteisten yritysten taloushallinnosta. Erilaisuus muodostuu mm. toimijoiden ansaintalogiikkaan ja sääntelyyn liittyvistä seikoista. Vaaditaan erinomaista asiakasymmärrystä ja toimialan tuntemusta, jotta pystyy tuottamaan luotettavia, hyödyllisiä ja arkea helpottavia taloushallinnon palveluita. 

Pohjimmainen olemassaolomme perusta on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa. Tavoitteet tuotetun lisäarvon tasolle on asetettava korkealle. Tuotettu lisäarvo on riittävän konkreettista, kun pystymme kuvaamaan työmme tulokset konkreettisina asiakkaidemme ja sitä kautta myös henkilöstömme onnistumisia kuvaavina tarinoina – finanssialan menestystarinoina. Haluaisitko olla mukana näissä tarinoissa?  

 

Antti Vähäjärvi 

Toimitusjohtaja 

 

 

Figure Taloushallinto Oy:n strategia on päivitetty syksyllä 2022. Strategiakauden tavoitteena on kasvaa finanssialan asiantuntijasta asiakkaidemme taloushallinnon kumppaniksi. Arjessa toimintaamme ja päätöksentekoa ohjaavat yrityksemme arvot; arvojamme ovat: autamme ilolla, uudistamme innolla, ratkaisemme rohkeasti ja onnistumme yhdessä. Missionamme on tuottaa finanssialan menestystarinoita ensiluokkaisella taloushallinnon osaamisella. Visionamme on olla asiakkaiden ja osaajien ensisijainen valinta. 

Tuotamme taloushallinnon palveluita, jotta asiakkaamme saavat oikeata ja luotettavaa informaatiota liiketoiminnan ohjaamiseen, tukea taloushallinnon erityiskysymyksiin ja teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkuutta taloushallinnon palveluiden toteuttamiseen.